Eigen tablets voor zorgtoppers van PlusZorg: ‘Veiligheid gegarandeerd’

door | apr 19, 2021

Medewerkers van PlusZorg hebben sinds kort een tablet van de zaak voor gebruik tijdens werkzaamheden. Het bedrijf uit Gouda is expert op het gebied van palliatieve zorg en begeleiding bij dementie. MainPort hielp met het configureren van de tablets en bij de uitrol en zal ook in de toekomst waar nodig blijven ondersteunen.

Eigen e-mailadres en pc

“Een van de belangrijkste overwegingen was dat onze medewerkers nog geen device van het werk hadden. Geen iPad of telefoon, niks”, zegt directeur Saskia Otten van PlusZorg. “In het kader van de AVG hebben we heel erg gekeken naar hoe we konden borgen dat gegevens van onze medewerkers en cliënten niet op onbeheerde devices terecht zouden komen.”

Voorheen mailden medewerkers namelijk met hun eigen e-mailadres. “Dus dat ging via pc’s en telefoons die niet door ons in beheer zijn. Dan heb je ook geen vat op de veiligheid”, legt Otten uit. Daarom hebben alle medewerkers sinds kort een tablet en e-mailadres van de zaak.

Veilig omgaan met elektronisch cliëntendossier

Een ander groot voordeel is dat er vanaf nu veilig gewerkt kan worden met NedapOns. Dat is een app waarin medewerkers eenvoudig administratieve taken kunnen uitvoeren en het elektronisch cliëntendossier bij kunnen houden. “We hoeven zo niet meer via mail te communiceren over cliëntengegevens. Alle cliëntgegevens staan nu als het ware achter een dubbele wand. Toch zullen we wel af en toe moeten communiceren over bedrijfsgevoelige of privacy gevoelige gegevens, dan kunnen we dat nu doen via de bedrijfsmail die alleen op de tablet kan worden ontvangen. Veiligheid is veel meer gegarandeerd”, legt Otten uit. MainPort hielp PlusZorg niet alleen met het leveren van de tablets. “MainPort is ook gekomen met een goed voorstel over hoe die gegevens veilig beheerd kunnen worden”, aldus Otten.

Het was voor PlusZorg aangenaam om MainPort als partner te hebben. “We hebben die kennis niet in huis. De samenwerking met MainPort ging prima en de uitrol ging gesmeerd. Medewerkers waren volgens mij heel tevreden”, zegt Otten. PlusZorg kwam via zusterorganisatie Vierstroom ZorgThuis uiteindelijk uit bij MainPort als projectpartner. “We werken heel nauw samen met Vierstroom, die hadden goede ervaringen met MainPort.”